Jaarbericht 2019

Welzijn op recept

Met het ‘recept’ haalt de deelnemer twee tot drie bezoeken van een welzijnscoach in huis.

Combiwel_Hulp_Zorg_03_LR

Welzijn op recept
Welzijn op recept houdt in dat verwijzers, zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysio-/ergotherapeuten of thuiszorgmedewerkers, als het ware een recept uitschrijven voor ondersteuning door een welzijnscoach.Door de individuele benadering komt het welzijnsaanbod dat past bij de deelnemer in beeld en kan een arrangement worden samengesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande activiteiten en clubs in de buurt.

 

Groei in 2019
We hebben 205 trajecten gerealiseerd in West in 2019. We laten daarmee een groei zien ten opzichte van 2018. We zien dat de verwijzingen in Oud West vanuit de eerste lijn (o.a. huisartsen) heel goed is verlopen. De gezamenlijk gevolgde training door huisartsen, praktijkondersteuners en welzijnscoaches heeft hieraan een bijdrage geleverd. Daardoor hebben huisarts en welzijnscoach veel van elkaar geleerd op het gebied van een goede doorverwijzing.

Een van de vervolgacties is de ontwikkeling van een speciaal aanbod voor allochtone vrouwen met chronische klachten. We hopen in 2020 met een pilot te kunnen starten.

Tevreden cliënten
Welzijn op Recept laat zien hoe waardevol een goede samenwerking is tussen verwijzers en de maatschappelijke dienstverlening. Lees hieronder het interview met Lynn, die naar grote tevredenheid gebruik heeft gemaakt van Welzijn op Recept. Of bekijk deze film:

Je moet het wel wíllen interview met deelnemer Welzijn op recept-1
Je moet het wel wíllen interview met deelnemer Welzijn op recept-2