Jaarbericht 2019

Vroegsignalering

Binnen 1 à 2 afspraken heeft de bewoner vaak al een geordende administratie, is er een overzicht van inkomsten en uitgaven en zijn de belangrijkste “pak je kans”-voorzieningen en bespaarmogelijkheden besproken

15279597 - pretty young blond woman rings at the door bell
"Met Vroeg Eropaf wachten we niet tot de klant zichzelf meldt, maar gaan we naar de klant toe"

Ook in 2019 hebben wij samen met cliënten waar betalingsachterstanden in de vasten lasten zijn gesignaleerd. Door middel van het verstrekken van informatie/advies, het regelen van een inhouding van de vaste lasten op uitkering, bemiddeling bij het treffen van een betalingsregeling of een coachtingsaanbod hebben wij weer vele bewoners geholpen. De financiële situatie werd gestabiliseerd en problematische schuldensituaties werden voorkomen.

Budgetadviesgesprekken
De trend van de toenemende vraag naar budgetadviesgesprekken heeft zich in 2019 voortgezet. De bekendheid van dit laagdrempelige gesprek waarin veel praktische zaken aangepakt worden, groeit. De goede ervaringen worden namelijk door de bewoners gedeeld in hun netwerk, waardoor de aanmeldingen toenemen. Binnen 1 à 2 afspraken heeft de bewoner vaak al een geordende administratie, is er een overzicht van inkomsten en uitgaven en zijn de belangrijkste “pak je kans”-voorzieningen en bespaarmogelijkheden besproken. Indien er sprake is van schuldenproblematiek zorgt de budgetadviseur voor een warme overdracht naar Schuldhulpverlening. Hulpvragen op andere leefgebieden worden uiteraard ook gesignaleerd en warm overgedragen naar een professional van de Maatschappelijke Dienstverlening. In 2019 hebben wij opgemerkt dat dat er behoefte is aan een aanvullend coachingsaanbod. We zullen ons in 2020 gaan inzetten om dit mogelijk te maken.

Aanwezigheid van de Geldcoach bij rechtbank
In 2019 is de pilot bij de rechtbank omgezet naar een structureel project vanwege de zeer positieve ervaringen van de rechters en bezoekers. Sezo, MadiZO, Doras en Combiwel zijn middels een roulerend rooster aanwezig bij zittingen waar schuldeisers hun debiteuren hebben gedagvaard. De aanwezige Madi ondersteunt indien gewenst de gedaagde voorafgaand en tijdens de rechtszitting bij het regelen van de vordering. De samenwerking en dynamiek tussen de rechters en aanwezige schuldhulpverlener blijft in positieve zin groeien. Rechters vragen steeds vaker door of er meerdere schulden zijn en of de gedaagde in gesprek wil met de aanwezige schuldhulpverlener. Dit maakt het voor de aanwezige schuldhulpverlener makkelijker om in gesprek te gaan met de gedaagde en een hulp aanbod te doen. In 2019 heeft er naast het Rechtbankproject ook een pilot gedraaid waarbij debiteuren van Zilveren Kruis Achmea gedagvaard werden tenzij ze een lopend dossier hadden bij Schuldhulpverlening. Bij de rechtszitting is een vertegenwoordiger van Achmea en een schuldhulpverlener die werkzaam is in het woongebied van de gedaagde aanwezig. Indien de gedaagde hulp accepteert van schuldhulpverlening, dan wel ter plekke een regeling treft, wordt een groot deel van de griffiekosten betaald door Achmea. De pilot is zeer succesvol afgerond. Vanwege de positieve resultaten zal in 2020 de pilot nogmaals uitgezet worden.

(Vroeg) Eropaf
In 2019 hebben wij ons gefocust op het vergroten van ons bereik. Dit hebben we gedaan door onze eigen bereikbaarheid en naamsbekendheid te vergroten. In plaats van spreekuren zijn wij nu dagelijks tijdens kantoortijden bereikbaar per mail, telefoon, whatsapp/chat, en persoonlijk. Door een efficiëntere inzet van onze administratieve ondersteuner hebben we dit jaar ook meer huisbezoeken kunnen afleggen.

Door goed contact te onderhouden met onze samenwerkingspartners krijgen we meer informatie boven tafel. Deze acties hebben ertoe geleid dat ons bereik in 2019 fors is toegenomen en zitten wij nu op / boven de stedelijke normen. Een mooi resultaat!