Jaarbericht 2019

Vrijwilligers in Huizen van de Wijk

Warm ontvangst1

Het belang van een warme ontvangst

In 2019 hebben we een mooie ontwikkeling doorgemaakt, waarbij we door nauwe samenwerking met onze collega’s en vrijwilligers van Buurtwerk de ontvangst bij de Huizen van de Wijk opnieuw hebben ingericht. Tot 2019 was die taak weggelegd voor baliemedewerkers in dienst van de Maatschappelijke Dienstverlening (MaDi). Zij kregen vragen van bezoekers die bestemd waren voor de MaDi, Buurtwerk, WPI, MEE en SRL en van andere samenwerkingspartners (o.a. Samen Doen, Vrouwen Actief, Samen Sterk Vrouwen West). Door herinrichting van de rol van de baliemedewerkers gingen zij zich steeds meer op andere (kern)taken toeleggen, zoals het opnemen van aanmeldingen voor MaDi-trajecten en teamondersteuning. Dat maakte dat zij minder beschikbaar waren achter de balie.

Onduidelijkheid voor bezoekers
Het gevolg was dat bezoekers soms een lege balie aantroffen en er geen medewerker beschikbaar was die hem of haar welkom heette, op zijn of haar gemak stelde, simpele informatie gaf bij afspraken en activiteiten of wegwijs maakte. Dit veroorzaakte onduidelijkheid voor zowel bezoekers als aanwezige collega’s en samenwerkingspartners. Bezoekers vertrokken weer wanneer zij niemand aantroffen bij de balie of gingen zwerven door het pand, op zoek naar een medewerker die hen kon helpen. Onwenselijk voor zowel de bezoeker als de medewerkers van het Huis van de Wijk, want uiteindelijk zijn we daar gevestigd om inwoners van Amsterdam-West zo goed mogelijk te ondersteunen bij hulpvragen.

Inzet van vrijwilligers
Om op korte termijn een oplossing te bieden, hebben Buurtwerk en de MaDi de handen ineengeslagen. Er is een pilot gestart waarbij vrijwilligers de balie bedienden met een professional als achterwacht. Het voordeel hiervan was dat er altijd iemand aan de balie zat voor bezoekers. Daarnaast konden vrijwilligers zich op een andere manier inzetten voor de Huizen van de Wijk. Het paste bovendien in de visie van Buurtwerk voor de langere termijn dat de verschillende gebruikers van het pand gezamenlijk een bijdrage leveren aan een warme ontvangst van bezoekers.

Evaluatie
Na evaluatie van de pilot is er toch voor gekozen om (weer) professionals in te zetten als baliemedewerker. Zowel Buurtwerk als MaDi dragen financieel bij. Een belangrijke reden voor het inzetten van professionals was onder andere dat er een (te) grote verantwoordelijkheid bij de vrijwilliger kwam te liggen op het gebied van privacy en kennis en kunde. Wat positief was, was dat er wel op korte termijn een goede oplossing voor de bezoeker was gecreëerd én dat Buurtwerk en MaDi de samenwerking opzochten om met een oplossing te komen. Daarnaast konden de vrijwilligers proeven aan de functie van baliemedewerker een aantal daarvan heeft nu zelfs op de openstaande vacatures gesolliciteerd. Al met al een mooie manier om kennis met elkaar te maken, om uiteindelijk tot een oplossing voor de lange termijn te kunnen komen. Het mes snijdt aan twee kanten: de bezoeker is tevreden en de medewerker kan op een prettige manier hulp bieden.