Jaarbericht 2019

Video Interactie Coaching

Met Video Interactie Coaching bevorderen we de deskundigheid van onze professionals in de kinderopvang 

rupsen voeren

Combiwel voor Kinderen hecht veel waarde aan een goede uitvoering van de pedagogische kwaliteit. Om deze kwaliteit te versterken is in 2019 een start gemaakt met het trainen van de pedagogisch medewerkers (PM’ers) in de zes belangrijkste interactievaardigheden op alle locaties van Combiwel voor Kinderen door middel van Video Interactie Coaching (VIC).

Deze training volgt op een nulmeting uit 2018 van de pedagogische kwaliteit op basis van
de NCKO-Kwaliteitsmonitor. Het doel hiervan was de pedagogische kwaliteit, wat betreft de zes  interactievaardigheden in de omgang met kinderen, te onderzoeken.

De zes interactievaardigheden zijn:

  • Sensitieve Responsiviteit
  • Respect voor de autonomie van het kind
  • Structureren en grenzen stellen
  • Praten en Uitleggen
  • Ontwikkelingsstimulering
  • Begeleiden van positieve interacties tussen kinderen

Hoe ziet de training Video Interactie Coaching er voor PM’ers uit?
Het betreft een trainingsperiode van circa 15 weken waarin van elk team iedere pedagogisch medewerker wordt gefilmd tijdens een eetmoment, een overgangsmoment en een spelmoment. Er wordt gericht gefilmd op de genoemde interactievaardigheden. De beelden worden besproken en geëvalueerd en de PM’ers krijgen feedback. De training wordt afgesloten met een team bijeenkomst waar ook de leidinggevende aan deelneemt. Voor deelname aan de volledige training ontvangt de PM en het team een bewijs van deelname. De trainingen duren voort tot en met maart 2021. Daarna volgt een nieuwe meting.

Combiwel voor Kinderen is een lerende organisatie. Regelmatige monitoring en scholing van haar pedagogisch medewerkers met een bewezen effectieve methode geeft onze klant positieve informatie over de ontwikkeling van de Combiwel voor Kinderen als professionele kinderopvangorganisatie.

www.combiwelvoorkinderen.nl