Jaarbericht 2019

Slimmer, sneller, beter

Shared Services blijft inzetten op verbetering van operationele processen en 'versnelt' indien mogelijk.

Veranderkracht!

Combiwel heeft gewerkt aan een nog beter positionering als sociale partner in de stad, en heeft zich verder ontwikkeld als go-to partner van de stad en scholen. Het is gelukt om weer een aantal flinke stappen voorwaarts te zetten. We staan er aan het eind van 2019 weer beter voor dan een jaar geleden. Er is rust in de organisatie. De operationele en financiële resultaten zijn goed. Combiwel getuigt van veranderkracht, met lef, lol en/in bijzondere combinaties!

In 2019 zijn twee nieuwe directeuren aan de slag gegaan: Bjørn Huysman voor Combiwel voor Kinderen en Malika Mouhmouh voor MaDi/De Geldcoach.

Op het gebied van de ondersteuning aan de werkgebieden vanuit het Combiwel Shared Services is veel werk verzet. We hebben de dienstverlening aan de Combiwel werkorganisaties transparanter gemaakt en verbeterd.

Combiwel Shared Services maakt het mogelijk dat de verschillende werkorganisaties beter en efficiënter hun werk kunnen doen, waardoor de leefbaarheid in Amsterdam wordt vergroot. CSS levert diensten afgestemd op de wensen van de interne en externe klanten en wet- en regelgeving. We zijn een moderne en kosteneffectieve partner die ondersteunt en adviseert. We streven naar een goede dienstverlening conform afgesproken prestatieniveau, kwaliteit, met oog voor onze klanten en tegen acceptabele kosten.

Doelstellingen

  • Het leveren van de afgesproken prestaties;
  • Het zichtbaar maken van de impact die onze inspanningen hebben;
  • Het verbeteren van de operationele en financiële sturing; Aandacht voor en ontwikkeling van medewerkers;
  • Het versterken van ons profiel en zichtbaarheid van ons en onze resultaten;
  • Kosteneffectief door het blijven investeren in verbetering van medewerkers, middelen en methodieken.

2019 was het jaar van:

Doorontwikkeling AFAS

AFAS

Het meest tastbaar zijn onze vorderingen op het gebied van onze ICT-omgeving en de overstap naar AFAS, waarmee het aantal applicaties gereduceerd wordt, het werk eenvoudiger wordt (met minder handmatige tussenkomst) en er personele besparingen gerealiseerd kunnen gaan worden.

Training Klantgerichtheid

goodhabitz

In het kader van optimaliseren van Shared Services hebben alle medewerkers gezamenlijk dezelfde online training ‘klantgerichtheid’ van GoodHabitz gevolgd. Zo is de communicatie en samenwerking met de werkorganisaties verbeterd en wederzijdse kennis en begrip voor elkaar vergroot.

We behandelen mensen zoals we zelf behandeld willen worden, met begrip en aandacht. We geven een adequate terugkoppeling binnen onze mogelijkheden met de hoogst mogelijke service.

Voorbereiding Sharepoint

CSS communicatie informatie

In 2019 is een begin gemaakt naar de overstap naar de cloud. Per 2020 is het doel geen eigen servers meer te hebben, maar vanuit de cloud te werken. In 2019 hebben we ter voorbereiding een Proof of Concept ontwikkeld. Deze hebben we vervolgens voorgelegd aan gebruikers in ‘proeftuin sessies’. Een geslaagd implementatieplan volgde. Weer een stap naar ComFort, alles op één plek.

BUNQ passen

Digitalisering Combiwel voor Kinderen

Scrum/agile werken

BUNQ is een onafhankelijke Internet Bank waarbij je als organisatie zelf het beheer over de betaalpassen kan uitvoeren. De passen zijn alleen bedoeld om PIN betalingen te doen. Contant geld opnemen met deze passen is niet mogelijk. In 2019 hebben we de BUNQ pas ook geintroduceerd voor bewonersinitiatieven en is de pilot draadloos pinnen van start gegaan. 

 

Konnect is een online ouderportaal. De taken die nog op papier werden gedaan zijn geautomatiseerd. Alle groepen hebben een iPad waarop Konnect geïnstalleerd is. Ouders kunnen via Konnect altijd een indruk van de dag krijgen dmv foto's en video's.

Konnect maakt de interne communicatie sneller en efficiënter doordat het gekoppeld kan worden aan andere software van Combiwel voor Kinderen. Zo is kidsvision geïntroduceerd voor de planning.

Scrum 'light' is binnen Shared Services geintroduceerd. Zo creëren we overzicht van welke stappen er moeten worden genomen, inzicht in wat er operationeel niet of wel goed loopt en er wordt op een meer efficiënte manier gecommuniceerd: minder mail, meer overleg, minder verwijten, meer vragen stellen. Zo kweken we meer begrip voor elkaars werkproces.

bunqpas
kidsvision - konnect
Afbeelding1

2019

Dit is het jaarbericht van Stichting Combiwel Amsterdam. Je leest de hoogtepunten van de verschillende werkorganisaties

Volg ons