Jaarbericht 2019

Brochure Sociale Interventies

Combiwel Buurtwerk: Specialist in sociale interventies

Schema-Sociale-Interventies-Combiwel-Buurtwerk-2

Combiwel Buurtwerk heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als specialist in sociale interventies. Hierbij laten we ons inspireren door en is ons werk gefundeerd op de theorie van de Appreciative Inquiry (AI), ook wel ‘waarderend onderzoek’ genoemd, en de ABCD- en Presentiebenadering. Deze fundering geeft body aan een vijftal methodieken en een drietal sociale interventies die de basis vormen voor de uitvoering door alle medewerkers van Combiwel Buurtwerk.

Een methodiek verwijst naar het geheel van op theorieën gebaseerde wijzen dat wordt gebruikt om een bepaald doel te bereiken. Methodieken bestaan niet uit één wijze van doen (zoals een methode), maar zijn een combinatie van verschillende wijzen (https://www.ensie.nl/redactie-ensie/methodiek). Interventies zijn een soort algemene recepten, geschreven door en voor ervaren ‘chefs’ (Houte ten Lange de, 2017). Een interventie is een praktische uitwerking van de methodiek waarbij het handelen beschreven is als ‘recept’, met ruimte voor professionals om hier op basis van ervaring een eigen draai aan te geven. Vanuit één methodiek kunnen meerdere interventies ontwikkeld worden.

In 2019 is in een brede coalitie met de teams en de teamleiders en in afstemming met partners en beleidsambtenaren de brochure voor de sociale interventies aangescherpt en voorzien van een helder inzicht in de doelgroepen die er mee worden bereikt.

Graag verwijzen wij in dit jaarbericht naar een uitgebreid theoretisch kader hierover en naar het doorbladerbare magazine: De Brochure Sociale Interventies Buurtwerk

 

Link naar de online brochure: