Jaarbericht 2019

Ontwikkeling Kindcentra

Kinderen maximaal helpen ontwikkelen om zich goed voor te bereiden op de toekomst door intensief samen te werken met scholen 

Impe-Dimpe-Amsterdam-Zuid-VVE-vve-kinderopvang-Combiwel-voor-kinderen-basisschool_web

‘We hebben alles in huis’

Gedurende 2019 heeft Combiwel voor Kinderen zich qua visie en missie omgevormd tot een organisatie die de samenwerking in integrale kindcentra (IKC) of totaalschool als primair kerndoel ziet voor de komende jaren. Met scholen en besturen vinden continu gesprekken plaats over de doorgaande lijn, de samenwerking en de toekomst.

Combiwel voor kinderen heeft een eigen kenniscentrum IKC ingericht en meer en meer medewerkers volgens opleidingen en trainingen om inhoudelijk een bijdrage te kunnen leveren in het vormen van de IKC’s. Op het moment van schrijven zijn er diverse scholen waar mondelingen afspraken liggen om samen deze weg te gaan bewandelen. Hierbij vormt onze VVE aangevuld met een BSO aanbod de kern van onze aanbod. In nieuwbouwprojecten waar voldoende ruimte is voor hele dagopvang zal dat uiteraard worden geboden. 

In de samenwerking met basisscholen hebben wij nogal wat te bieden. Naast kennis en tijd om gezamenlijk te werken aan het IKC gedachtengoed, is ons aanvullend aanbod in extra taakuren voor pedagogisch medewerkers, ons activiteitenaanbod en uren die wij gratis ter beschikking stellen aan scholen om binnen schooltijden kinderen extra te ondersteunen in hun ontwikkeling uniek in de kinderopvang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra uren taalontwikkeling voor kinderen die dit nodig hebben, extra ondersteuning op sociaal emotionele ontwikkeling of bewegend leren (beweegkriebels).

Samen op basis van gelijkwaardigheid een IKC vormen is ons uitgangspunt. Elkaar erkennen, expertises van elkaar en met elkaar gebruiken, elkaar versterken. Daar gaat het om.

Dit met als ultiem doel: kinderen maximaal helpen ontwikkelen om zich goed voor te bereiden op de toekomst. 

Combiwel als totaalpartner