Jaarbericht 2019

Offerteproces 2019

Een gezamenlijke offerte van de MaDi en de Geldcoach werd met hulp van iedereen op de werkvloer mogelijk.

Offerteproces2

Offerteproces MaDi/De Geldcoach
Combiwel is er voor de Amsterdammers en wij ondersteunen hen om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te leven en te participeren in de samenleving. We verbinden bewoners met bewoners en bewoners met instanties. Wij doen dit op een moderne en effectieve manier. Onze medewerkers hebben de know how in huis om de inwoners van Amsterdam-West op de juiste manier te ondersteunen en te verwijzen. Zij hebben de kennis van de wijk en hebben de professionele bagage om de Amsterdammer zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Vanuit die visie hebben we het opstellen van de offertes voor gemeente en stadsdeel in 2019 anders aangepakt dan voorheen.

De twee belangrijkste verschillen met eerdere jaren:

  • We hebben een gezamenlijke offerte ingediend, afkomstig van de MaDi en de Geldcoach
  • De werkvloer was vanaf aanvang volop betrokken bij het leveren van input en het opstellen van de offerte

Wij hebben in augustus 2019 drie ‘offertedagen’ georganiseerd, waarin onder leiding van een externe procesbegeleider:

  • is nagedacht over het gezamenlijke beeld dat de Geldcoach en MaDi willen uitstralen;
  • de kaders en de randvoorwaarden zijn besproken;
  • een stramien voor de offerte is opgezet;
  • overkoepelende thema’s en uitdagingen zijn benoemd;
  • de inhoud op hoofdlijnen is vastgesteld;
  • in subgroepen thema’s en inhoud is uitgediept;
  • conceptteksten zijn geformuleerd.

Op basis hiervan heeft een schrijfteam een concept-offerte gemaakt en voorgelegd aan de directie waarna de offerte definitief is gemaakt en is ingediend.

De offertedagen waren zeer vruchtbaar en er was een goede energie onder medewerkers. Doordat het een gezamenlijke effort was, is er draagvlak gecreëerd én het kwam de kwaliteit van de inhoud ten goede. Medewerkers voelen meer dan ooit een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de aangeboden diensten volgens opdracht uit te voeren. Het is kortom een zeer leerzame ervaring geweest, die voor herhaling vatbaar is.