"Onze mensen zijn ons product. Zij helpen bewoners die eerste stap te zetten"

Maatschappelijke Dienstverlening

Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening en De Geldcoach is een maatschappelijke organisatie die kwetsbare Amsterdammers ondersteunt om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te leven en te participeren in de samenleving. Het is daarmee een vangnet in de buurt voor Amsterdammers die ondersteuning nodig hebben om te  kunnen participeren in de samenleving.

Elke bewoner van Amsterdam-West is welkom en kan bij ons terecht voor hulp & advies. Onze sociaal raadslieden, geldcoaches, schuldhulpverleners of maatschappelijk werkers staan klaar om bewoners te helpen om problemen te voorkomen of op te lossen.

Schuldhulpverlening

Het jaar 2019 was op veel domeinen van de Geldcoach een bewogen en succesvol jaar. Er zijn veel ontwikkelingen en doorontwikkelingen geweest van effectieve -nieuwe- werkwijzen. Met de totstandkoming van het eigen merk Maatschappelijke Dienstverlening (MaDi) en De Geldcoach werd ook de samenwerking tussen de MaDi en de Geldcoach verstevigd. In huizen van de wijk worden Financiële Salons gehouden, inloopspreekuren voor mensen met financiële hulpvragen. Daarnaast konden de maatschappelijk werkers van de MaDi vaak ook ondersteuning bieden aan bewoners die behalve financiële vraagstukken ook andere problemen thuis op te lossen hadden.

Hierboven lichten we enkele voorbeelden van effectieve ontwikkelingen en werkwijzen uit.

Onze maatschappelijke doelen

  • meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk en krijgen daarbij voldoende zorg en ondersteuning
  • minder mensen die financiële belemmeringen ervaren om mee te doen in de stad
  • minder eenzame mensen
  • meer mensen met een mentale goede gezondheid
  • meer mensen die duurzaam aan het werk zijn

2019

Dit is het jaarbericht van Stichting Combiwel Amsterdam. Je leest de hoogtepunten van de verschillende werkorganisaties

Volg ons