Jaarbericht 2019

Konnect

Via het digitale ouderportal Konnect houden we dagelijks persoonlijk contact met de ouders van de kinderen

Kind_tablet - konnect -cvk

In de zomer van 2019 is Combiwel voor Kinderen begonnen met de inrichting van Konnect, een digitaal ouderportaal. In het derde en vierde kwartaal van dit jaar, zijn de medewerkers en leidinggevende getraind in het gebruik van het ouderportaal. Per locatie hebben de ouders een persoonlijke inlog en wachtwoord ontvangen en zijn gefaseerd het ouderportaal gaan gebruiken.

Wat is Konnect?

Konnect is een app die zorgt voor makkelijker en persoonlijker contact met de pedagogisch medewerkers op de groep. De PM’ers kunnen via de app foto’s en berichtjes over de kinderen sturen, zowel individueel als naar de of een gedeelte van de groep. Ook kan er organisatienieuws; “Nieuwsbrieven”, locatienieuws en leer/thema informatie worden geplaatst.

Via Konnect kunnen de ouders heel makkelijk extra dagen aanvragen en afwezigheid (door ziekte of vakantie), maar ook wijzigingen in persoonlijke gegevens doorgeven. De ouders houden altijd de regie over het plaatsen van foto’s of informatie in het dagboekje, dit kan nl. alleen als de ouders hiervoor toestemming geven.

Makkelijker en leuker contact

Konnect vervangt natuurlijk niet het persoonlijk contact met de pedagogisch medewerkers. Dat blijft het allerbelangrijkste.

Voor de organisatie

In Konnect wordt alle relevante up to date informatie over de kinderen bijgehouden; bijvoorbeeld allergieën, afspraken met ouders etc. Dit zorgt ervoor dat iedere PM’er op de groep direct beschikt over de juiste informatie.

Daarnaast wordt real-time de aan- en afwezigheid, conform richtlijnen van de inspectie van kinderen bijgehouden, dit geeft inzicht voor de PM’er, leidinggevende en personeels- en kindplanning.

Vanaf het tweede/derde kwartaal 2021 zullen ook de ouderfacturen in Konnect worden geplaatst. De basisinformatie over het plaatsingscontract komt uit het planningssysteem KidsVision.

Ipad

Alle locaties hebben voor het gebruik van Konnect een Ipad ter beschikking gekregen zodat zij plaats onafhankelijk op de Ipad kunnen werken en deze ook als camera kunnen gebruiken.