Jaarbericht 2019

Jongerenwerk

Jongerenwerk Combiwel innoveert en slaat stedelijk de handen ineen.

POP04165

“Positief perspectief: weerbaar opgroeien in Amsterdam”

De meeste jongeren groeien op tot zelfstandige volwassenen en vinden hun weg. Maar niet alle jongeren. Een deel heeft ondersteuning nodig of moet in de gaten worden gehouden. Het aantal jongeren met problemen of probleemgedrag neemt toe, de problematiek wordt zwaarder.

Reden voor Combiwel Jongerenwerk om de werkwijze nog persoonlijker en intensiever te maken. Vanuit de gedachte hoe je een interventie met een jongere het beste tot stand kan brengen, is de jongerenwerker nu persoonlijk de spil in het contact. Niet het aanbod staat centraal, maar het contact maken.

Op basis van persoonlijke voorkeur of op basis van een thema kunnen jongeren zelf kiezen met wie. Dat kan via WhatsApp, e-mail, telefoon of Messenger. En als er contact is gelegd, dan is dat al snel persoonlijk. Met als voordeel dat jongeren ook sneller persoonlijke vragen stellen of hulp vragen. Er ontstaat een vertrouwensband die preventief werkt. En zo vinden de jongeren ook gemakkelijker aansluiting bij activiteiten of voorlichtingsbijeenkomsten.

Nieuwe huisstijl
Om Combiwel Jongerenwerk daarvoor ook een goede uitstraling te geven is er een nieuwe huisstijl doorgevoerd, zijn er nieuwe websites en worden de social media kanalen persoonlijker ingezet. Op de websites staan de jongerenwerkers met de thema’s die ze bedienen centraal. Compleet met foto en contactgegevens en een directe oproep om via WhatsApp in contact te komen. Neem ook eens een kijkje op: www.combiweljongeren.nl

CJW_staand_rgb

Stedelijk handen ineen geslagen voor sterk jongerenwerk
De urgentie om versterkt in te zetten op jongerenwerk, straathoekwerk en de preventie van jeugdcriminaliteit is groot. Daarom hebben de organisaties voor jongeren in Amsterdam in 2019 de handen ineen geslagen en een ontwikkelagenda opgesteld. Die wordt samen met de gemeente uitgevoerd, dit mede op basis van de  notitie “Positief perspectief: weerbaar opgroeien in Amsterdam” van wethouder Simone Kukenheim.

De gemeente zal het jongerenwerk ook een financiële injectie geven. Beide stukken zijn te vinden onder het kopje Raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en Sport (ZJS) op:
https://www.amsterdam.nl/nieuwsbrieven/bestuur-organisatie/gemeenteraad/dagmail/oude-dagmails/2019/december/19-december-2019/

Vernieuwde website Jongerenwerk: