Jaarbericht 2019

Ontwikkeling Financiële Salon

Op naar een samenvoeging van de financiële salons en de maatschappelijke inlopen.

financiële salon

Er zijn in 2019 meer hulpvragen over financiën gesteld dan vorig jaar. Voor de kwetsbare bewoners in onze wijken blijft dit toch een heikel punt. Ze leven van weinig geld / ze vinden de samenleving met alle wet- en regelgeving ingewikkeld / ze zijn minder zelfredzaam op meerdere leefgebieden enz., waardoor de financiën in de knel komen. We zien dat het voor kwetsbare bewoners makkelijker is om als eerste hulp te vragen bij zoiets concreets als financiën, dan bij problemen op andere leefgebieden. Vaak zien we dat er naast financiën ook nog allerlei andere zaken aan de hand zijn. Vanwege de stijging van deze hulpvraag en omdat er veel raakvlakken zijn tussen het werk van MaDi en de Geldcoach bij deze hulpvraag, gaan we in de toekomst de financiële salons en de maatschappelijke inlopen samenvoegen en gezamenlijk uitvoeren. Op die manier wordt het voor de cliënt makkelijker om de juiste hulp door de juiste persoon te krijgen. Dit geldt ook voor de hulpvraag administratie, die tevens is gegroeid in 2019. Het samenvoegen van de inlopen zal voor deze bewoners een uitkomst zijn om snel en gemakkelijk geholpen te worden met hun administratieve vragen.

 

Zzp’ers die een constant inkomen hebben uit hun werkzaamheden, willen dat dan ook graag blijven houden bij de aanvraag sanering. In dat geval is het zaak om goed te berekenen wat over dat fiscale inkomen afgerekend zal moeten worden met de belastingdienst. Dit is dan het netto inkomen die weer meegenomen kan worden naast eventuele parttime werk en/of een uitkering voor het berekenen van het inkomen dat gebruikt zal worden voor het bieden van een aflossingsbedrag.