Combiwel Buurtwerk werkt met ongeveer 120 medewerkers verspreid over 12 locaties
in Zuid, Nieuw-West en West

Buurtwerk is het afgelopen jaar volop in beweging gebleven. In de huizen van de wijk en buurt ontstaan steeds opnieuw mooie activiteiten en ontmoetingen. Bewoners zijn hierbij de belangrijkste factor, buurtwerkers volgen en bieden ondersteuning daar waar dat nodig is. Buurtwerkers vormen zelf de meest actuele sociale kaart. Koppelingen maken is hierdoor een tweede natuur geworden. In dit jaarbericht vindt u een aantal voorbeelden.

In de twee huizen van de wijk vond kruisbestuiving plaats tussen ambulante begeleiders, klantmanagers, buurtwerkers, vrijwilligers van de Voedselbank en anderen. We zijn trots op de synergie die hierdoor ontstaat. Het heeft inzet en geduld gevraagd maar we zien dat de kanteling nu echt de goede kant op gaat.

De samenwerking in de buurten heeft vaste vormen gekregen. Buurtwerkers zijn getraind in de methodiek de Nieuwe Route, met de samensturingsmethodiek als uitgangspunt. Een van de onderwerpen in dit jaarbericht. Binnen de ontwikkelingen van de samensturing zetten we deze nieuw geleerde vaardigheden in bij het maken van plannen met draagvlak.

De huiskamers en de Amsterdamse Ontmoetings Centra worden steeds belangrijker. Het zijn plekken waar de meest kwetsbaren hun dag kunnen doorbrengen. Niet geisoleerd en weggestopt, maar als onderdeel van een bestaand centrum, waar spontane ontmoetingen aan de orde zijn. In dit jaarbericht wordt een van de grondleggers als ridder geëerd.

Verder in dit Buurtwerk jaarbericht aandacht voor de projecten Kerst500 en Welzijn op Recept. Twee voorbeelden van innovatief Buurtwerk gericht op informele en professionele zorg in de buurten waar we werken.

Tevens is er innovatieve aandacht voor de ontwikkeling van de rol van de professionele Buurtwerker, Jongerenwerker, Sportwerker of Talentmakelaar. Medewerkers hebben meegedaan aan de ontwikkeling van de gedragskenmerken voor ‘De Medewerker van de Toekomt’ en onze BHAG (ons grote inspirerende gedeelde doel). Ook hieraan wordt in dit jaarbericht aandacht geschonken.

2019

Dit is het jaarbericht van Stichting Combiwel Amsterdam. Je leest de hoogtepunten van de verschillende werkorganisaties

Volg ons