Jaarbericht 2019

Campagne stedelijke werkgroep schuldhulpverlening

screenshot Roos De Geldcoach
De gemeente Amsterdam heeft de ambitie “Amsterdam schuldenvrij”. Vanuit die missie is er een stedelijke werkgroep ingericht, waarbij alle MaDi’s uit Amsterdam zijn aangesloten

Campagne stedelijke werkgroep schuldhulpverlening

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie “Amsterdam schuldenvrij”. Vanuit die missie is er een stedelijke werkgroep ingericht, waarbij alle MaDi’s uit Amsterdam zijn aangesloten. Het doel van de werkgroep is om door middel van schaalvergroting een grotere impact te hebben op inwoners van de stad met mogelijke schulden. Door het stedelijk aan te pakken, is er meer budget voor wat grotere (film)producties. Daarnaast kunnen de handen ineengeslagen worden voor gezamenlijke content met eenzelfde boodschap, waardoor er een uniform beeld bestaat voor bewoners én kosten gereduceerd worden. In 2019 hebben de MaDi’s via de werkgroep communicatie SHV met een contentstrategie hun dienstverlening op gebied van schuldhulpverlening onder de aandacht gebracht van Amsterdammers.

Focus op online communicatie
De focus lag in 2019 op het optuigen van online communicatie, vanuit de gedachte dat de kortste weg tussen communicatie met Amsterdammers en de daadwerkelijke schuldhulpverlening online communicatie is.

We focusten ons op een korte online digitale route en het maken van “een deal”. Die deal is:

  • een online aanmelding
  • inschrijven voor een nieuwsbrief
  • volgen via social media

 

Amsterdammers met geldproblemen kunnen zich direct bij alle MaDi’s online aanmelden voor hulp, zich aanmelden voor een nieuwsbrief of volgen via social media zodat zij ook op een ander passend moment de MaDi’s weten te vinden.

Bijdragen aan imago van schuldhulpverlening
Daarnaast hebben we willen bijdragen aan:

  • het imago van de MaDi’s als vriendelijke, moderne, laagdrempelige toegang tot hulpverlening;
  • voorlichting ter voorkoming van schulden en over toeslagen en voorzieningen.

 

Enerzijds hebben de MaDi’s (en dus ook Combiwel MaDi/De Geldcoach) hun online communicatiemiddelen en kanalen verbeterd: verbetering websites, online aanmeldformulieren, inzet social mediakanalen en nieuwsbrieven. Anderzijds is er gezamenlijke content gecreëerd: filmpjes, animaties en FAQ’s. Deze hebben een uniforme boodschap en een gezamenlijke afzender.

Deze gezamenlijke inspanning heeft tot een behoorlijke verhoging van de (online) bekendheid van de MaDi’s geleid. Er werden meer aanmeldformulieren ingevuld, er was een verhoging van het aantal social media-volgers en inschrijvingen voor nieuwsbrieven.