Jaarbericht 2019

Beweegkriebels

Op de kinderopvanglocaties werken we met de methodiek ‘Beweegkriebels’ als basis van ons beweegbeleid. 

Beweegkriebels kartonnendozen 3

‘Stil zijn? zitten? Ik krijg jeuk. Geef mij maar Beweegkriebels, die zijn leuk.’

Combiwel voor Kinderen is begonnen met het aanbieden van de methodiek ‘Beweegkriebels’ op de kinderopvanglocaties. Deze methodiek is ontwikkeld door Huis voor Beweging en draagt bij aan Gezonde Kinderopvang.  

Bewegen is van essentieel belang voor jonge kinderen. Niet alleen om dagelijkse dingen te kunnen uitvoeren zoals kruipen, lopen, zelf eten of op een stoel klimmen, maar ook voor de totale ontwikkeling. De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt al gelegd in de eerste
zes maanden.  

Door veel en gevarieerd te bewegen 

  • Leren kinderen veel verschillende bewegingen onder de knie te krijgen 
  • Contact te leggen en houden met leeftijdsgenootjes. Ze leren samen te spelen, plezier te hebben, maar ook ruzie te maken en teleurstellingen te verwerken 
  • Zijn kinderen beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien
  • Maken kinderen zich een actieve levensstijl eigen waar ze hun verdere leven profijt van hebben. Vroeg begonnen is vroeg gewonnen 

Combiwel voor Kinderen heeft gekozen voor Beweegkriebels als basis van het beweegbeleid. Op alle locaties is Beweegkriebels verwerkt in het dagprogramma. Bij het stimuleren van bewegen is het belangrijk dat de kinderen plezier krijgen en behouden in alle vormen van bewegen; rollen, draaien, lopen,  zwaaien, rennen, springen, etc. We hanteren hierbij de richtlijnen van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, om minimaal een uur per dag te bewegen in het kinderopvanglokaal of op het speelplein.  

De interventie Beweegkriebels is erkend als Goed Onderbouwd in de databases met Sport- en beweeginterventies van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en Centrum Gezond Leven.  

Op de verschillende kinderopvanglocaties bieden wij kinderen dagelijks een inspirerend en gevarieerd aanbod waar Beweegkriebels een belangrijk onderdeel van is. Want elk kind verdient een gezonde start!