Jaarbericht 2019

Koninklijke onderscheiding voor Joke Bos

Joke Bos zet zich haar gehele werkzame leven met groot enthousiasme in voor de zorg aan mensen met dementie en de verbetering van die zorg.

Benoeming-Ridder-in-Orde-van-Oranje-Nassau-Joke-Bos-1-1030x687

"Het was zwaar, maar je moet doorpakken!"

Omdat Joke Bos, coördinator Amsterdams OntmoetingsCentrum De Pijp, zich sterk heeft gemaakt voor het blijven moderniseren en innoveren van het maatschappelijk integreren van mensen met dementie en geheugenproblemen, heeft zij in 2019 een koninklijke onderscheiding gekregen.

Op vrijdag 14 juni vond het minisymposium “Hulp bij Dementie na de Diagnose” plaats in de Theaterzaal van CC Amstel, een co-creatie van Combiwel en Amsterdam UMC, locatie VUmc. Tijdens het symposium werden onder andere de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de effectiviteit van drie nieuwe vormen van ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Combiwel Buurtwerk is een belangrijke partner voor het innoveren van het buurtgebonden en buurtgerichte aanbod.

Samen met Rose-Marie Dröes, hoogleraar Psychosociale Hulpverlening bij Dementie, locatie VUmc, heeft Joke Bos van Combiwel Buurtwerk de landelijke proeftuin ‘Ontmoetingscentra 3.0’ mede opgezet. Een deel van de nieuwe interventies is in de praktijk gebracht en zal worden vastgelegd in een handboek. De komende decennia vraagt het toenemend aantal thuiswonende mensen met dementie, in vroege en in gevorderde stadia, om vernieuwing van de zorg en ondersteuning na de diagnose. ‘Ontmoetingscentra 3.0’ richtte zich op het inbedden, evalueren en bijstellen van drie succesvolle vormen van ondersteuning:

  • DemenTalent
  • Dementelcoach
  • STAR e-Learning

Na een uur werd het symposium onverwacht onderbroken: locoburgemeester Simone Kukenheim stapte het podium op en hield een prachtige persoonlijke toespraak voor een volledig overdonderde Joke Bos. Zij heeft zich haar gehele werkzame leven met groot enthousiasme ingezet voor de zorg aan mensen met dementie en de verbetering van die zorg. De vele activiteiten die Joke in de afgelopen 25 jaar, en ook daarvóór al, met hart en ziel heeft ondernomen – om de psychosociale hulpverlening aan mensen met dementie én hun mantelzorgers op een hoger peil te brengen – zijn van grote waarde gebleken voor de samenleving. Dit is aanleiding geweest haar voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Kukenheim eindigde haar toespraak met de woorden: “Het is me een bijzonder genoegen u te melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau”.

In het filmpje is een tweegesprek te zien tussen Joke Bos en Rose-Marie Dröes, hoogleraar Psychosociale Hulpverlening bij Dementie.