Jaarbericht 2019

Activiteitenaanbod

Combiwel voor kinderen is onderscheidend in haar activiteiten aanbod, waardoor kinderen onvergetelijke ervaringen opdoen.

cvk Boerderij2

“Spelen, ontdekken en leren, wij luisteren naar de natuurlijke behoefte van kinderen”

In 2019 is gewerkt aan een nieuwe invulling van ons activiteitenaanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Bij het invullen van het aanbod is zoveel mogelijk gekeken naar de verschillende ontwikkelingsfasen die kinderen doorlopen. Ieder kind ontwikkelt zich in haar of zijn eigen tempo en onze activiteiten sluiten hierop.

Samenwerking scholen

Een ander doel van de ontwikkeling van het activiteitenaanbod was de samenwerking met scholen te intensiveren. De samenwerkingen met Onze Amsterdamse School en De Spaarndammerhoutschool zijn hiervan mooie voorbeelden. Tijdens Halloween hebben wij een groot Halloween evenement opgezet, waarbij zowel de kinderopvang als de basisscholen van ons aanbod konden profiteren.

Activiteitenkaarten

Wij bieden onze activiteiten aan scholen aan op speciale kaartjes. Op deze kaartjes wordt overzichtelijk aangeboden om welke activiteit het gaat, welke partnerorganisatie het uitvoert, welke doelen het raakt voor zowel kinderopvang als onderwijs en wat een activiteit kost.

Hierbij is rekening gehouden met de verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen van kinderen. Het aanbod is opgedeeld in verschillende categorieën, die allemaal uit vijf kaarten bestaan, te noemen:

  • Aanbod voor de kleinste;
  • VVE aanbod;
  • VVE in de verbinding met school;
  • BSO Aanbod
  • BSO Vakantie aanbod.

Activiteiten voor kinderen

Ook worden veel activiteiten aangeboden aan de kinderen binnen onze eigen opvanglocaties. In de zomervakantie van 2019 zijn we met de kinderen van onze buitenschoolse opvang gaan skiën in een indoorhal, zijn we gaan ‘vliegen’ met uilen en hebben we kaas gemaakt op een kaasboerderij. Door deze niet alledaagse activiteiten aan te bieden, wordt kinderen de mogelijkheid geboden om op een inspirerende manier stappen te maken in hun persoonlijke ontwikkeling en in hun eigen ritme.